Andreas moritz

ล้างพิษตับคนแรกของโลก

 

            here Andreas moritz

https://mail.instrument.rent/includes/columbiana/951-e-napisat.php          (Sine 1954 – 2012)

beata.pieknemiejsca.info/images/monongalia/1845-randki-online.php
Andreas Moritz
คือ บุคคลที่วิจัยและค้นพบวิธีการล้างพิษตับคนแรกของโลก รวมไปถึง เป็นบุคคลแรกที่ล้างพิษตับด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดโดยไม่ใช้สารเคมีได้สำเร็จเป็นคนแรก

Andreas Moritz เป็นชาวเยอรมัน ที่ได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อหาวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองที่เรื้อรังกว่า 10 ปี ที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรรักษาให้หายได้

ด้วยการที่ทำทุกวิถีทาง ในการรักษา Andreas Moritz นอกจากจะต้องจนป่วยจากการรักษาแล้ว ยังทุกข์ทรมานจากยา ผลข้างเคียงของยาและสารเคมีที่แพทย์แผนปัจจุบันใช้ในการรักษาเป็นเวลาหลาย สิบปี สิ้นเปลื้องทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา สูญเสียเวลาไปกับการรักษา สูญเสียสุขภาพจิตและคุณภาพในการดำเนินชีวิต

Andreas Moritz จึงตัดสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน หันไปหาวิธีการรักษาด้วยวิถีทางธรรมชาติ เขาจึงเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาวิธีการรักษาและก็ได้ค้นพบวิธีรักษาจากตำรา อายุรศาสตร์ของอินเดืย

 

    Andreas Moritz ได้สร้างความมหัศจรรย์จนผู้คนทั่วโลกต้องตื่นตะลึง เมื่อเขาสามารถ ล้างพิษออกจากตับด้วยการใช้เพียง "น้ำมันมะกอก" และ "น้ำมะนาว" ในการล้างพิษออกจากตับ ส่งผลให้ตัวเขาเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถรักษาตนเองให้หายได้โดยไม่ต้อง พึ่งพาแพทย์แผนปัจจุบันและสารเคมีใด ๆ

Andreas Moritz ได้สร้างกระแสให้ทั่วโลกและเป็นกระแสที่กำลังมาแรงไม่เว้นแม้นแต่ในประเทศ ไทย ด้วยการเผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยด้วยการเขียนหนังสือ The Liver and Gallbladder Miracle Cleanse (มหัศจรรย์ ของการล้างตับและถุงน้ำดี) โดยใช้เพียงสิ่งที่หาได้จากธรรมชาติ คือ

 

ใน Introduction หน้า IX ว่า “To have a clean liver equals having a new lease on life, regaining youthfulness and growing young”. การล้างพิษตับเท่ากับการได้ชีวิตใหม่และย้อนวัยคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น มาอีกครั้ง  และในหน้า 4 ของหนังสือเล่มเดียวกันยังเขียนวิธีการสังเกตลักษณะอาการหรือการมีอาการ บ้างอย่างที่บ่งบอกว่า คุณมีนิ่วในตับและถุงน้ำดีเป็นจำนวนมาก

นอก จากนี้ Andreas Moritz ยังถ่ายทอดงานวิจัยและถ่ายทอดประสบการกว่า 30 ปี จากประสบการการล้างตับ ความหนาเกือบ 500 หน้า หนังสือ TIMELESS SECRET OF HEALTH AND REJUVENATION BREAKTHROUGH MEDICINE FROM THE 21st CENTURY

Andreas Moritz เขียนไว้ในหนังสือ  The Liver and Gallbladder Miracle Cleanse มหัศจรรย์ของการล้างตับและถุงน้ำดี หน้า 4 ว่า  “ผู้ที่มีอาการของโรค หรือลักษณะอาการที่คล้ายคลึงกัน อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แสดงว่าคุณมีนิ่วในตับและถุงน้ำดีเป็นจำนวน มาก”   “If you suffer any of the following symptoms, or similar conditions, you most likely have numerous gallstones in your liver and gallbladder:” 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน :

  • 67 อาการที่บ่งบอกว่ามีนิ่วในตับและถุงน้ำดี (คลิ๊ก)
  • อาการของผู้ที่ควรล้างพิษตับ (คลิ๊ก)

Andres Moritz จากไปในปี ค.ศ.2012 (เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2555) ตามเวลาท้องถิ่น ทางทีมงานขอขอบพระคุณ Andres Moritz เป็นอย่างสูงที่นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับทุกคนเป็นโลกใบนี้ ซึ่งจัดเป็นทางเลือกของสุขภาพ (Alternative Health) เพื่อชาวโลก และขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขคติเถิด

    ล้างพิษตับดี.com

~ Announcement ~

It is with a mixture of profound human sadness and deep spiritual gratitude that we announce to the world that Andreas Moritz has returned to the Realms of Light.

During his all-too-brief stay here on Earth, Andreas touched the hearts and minds of people everywhere. Through his teachings, his books, his art, his personal guidance and inspiration, he helped people throughout the world to restore their health and well-being, and, in so doing, transform their lives.

As his mission here on Earth was nearing completion, he worked passionately to write and complete four more books, and they will be released in the coming months.

As we each deal with this shock and our personal grief surrounding his transition, the greatest gift we can give to Andreas is to send Love and Gratitude to assist him as he continues his Mission from the higher dimensions.

At some point in the future we plan to co-create a global celebration of his life and many blessings to the world.

~ The Ener-Chi Family

 

 Learn about:

 

Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584