สมเด็จองค์ปฐม

สมเด็จองค์ปฐม พระทรงคุณค่า

 

masaqikapavo.tk สมเด็จองค์ปฐม

see พระเครื่อง ที่จัดเป็นพระทรงคุณค่าที่มีคนตามหาไขว้คว้าอย่างมาก  เพราะมีความสวยงาม  และให้ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา โดยเฉพาะสมเด็จองค์ปฐมรุ่น 1 แทบหาไม่ได้แล้ว เพราะผู้ที่ศรัทธาได้เก็บไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล สำหรับพระเครื่องสมเด็จองค์ปฐมรุ่น 2  ก็เริ่มหากได้ค่อนข้างยาก รุ่น 3  ยังพอหาได้ แต่ราคาก็สูงเป็นหลักหมื่นเลยที่เดียว (แปลว่ารุ่น 1 ราคาหลักแสนบาท)

mygujiqazebi.cf สมบัติพ่อให้  ในส่วนของสมเด็จองค์ปฐมนี้  สร้างขึ้นโดย, หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน), วัดท่าซุง เด่นเรื่องลาภผลและทำให้เกิดความมั่นใจมาก อาจหาญ สง่าผ่าเผย ไม่มีอาการประหม่าตื่นเต้นมาก (จนควบคุมไม่ได้ และไม่มีเลย) มีความรู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่ เป็นผู้นำ

วิธีใช้ ต้องอาราธนาขอให้ท่านคลุมบนศรีษะ หรือทั้งตัว ร่างกายเหมือนถูกคลุม หรือเหมือนมีพระนั่งคลุมบนศรีษะ หรือจับเป็นภาพนิมิตให้เห็นชัด บางท่านที่ได้เคยฝึกสมาธิหรือเคยฝึกมโน อาจเข้าถึงสมาธิจนเกิดอาการ สั่นศรีษะมึนและตัวหนัก ร้อนผ่าววูบวาบ ร่างกายเหมือนถูกคลุมด้วยบารมีพระ
สมเด็จจองค์ปฐม รุ่น 1  
สมเด็จองค์ปฐ ท่านเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้เป็นล้านองค์ ฉะนั้นพระนามของพระองค์จึงซ้ำกัน โดยเฉพาะพระนามสมเด็จพระพุทธสิกขี มีด้วยกัน 5 พระองค์ จึงได้ขนานนามของสมเด็จองค์ปฐมว่า สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ 1 จึงนับได้ว่า พระพุทธองค์ ทรงเป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง
สมเด็จองค์ปฐม รุ่น 2  
  สมัยที่พระพุทธองค์ ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ ซึ่งขณะนั้น คนมีอายุขัยประมาณ 8 หมื่นปี พระพุทธองค์ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ์ เมื่อพระชนมายุได้ 4 หมื่นปี หลังจากผนวชได้ 2 หมื่นปี จึงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้  เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์ ประมาณ 2 หมื่นปี จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพาน
สมเด็จองค์ปฐม รุ่น 3  

 

พระพุทธองค์ ทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง 40 อสงไขยกัปเศษ ในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณ ด้วยพระองค์เองทรงใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมี เนื่องจากพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก จึงไม่มีแบบอย่างที่จะให้พระพุทธองค์ ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ ระยะเวลาที่บำเพ็ญพระบารมี จึงใช้ถึง 40 อสงไขยกัปเศษ

พระเครื่อง, สมเด็จองค์ปฐม ทางเว็บไซต์ของเรา นำบทความเรื่องนี้มาลงไว้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานและพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก Web Site พระเครื่องดี.com

 

ขอขอบคุณบทควาามจาก : www.พระเครื่องดี.com

 

 

Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584