โครงสร้างของเว็บไซต์

 

โครงสร้างของเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

relative.findpimolec.tk 1. โครงสร้างแบบ Main menu (เมนูหลัก) อยู่ 2 ด้าน เป็นโครงสร้า้งแบบปรกติที่เราเป็นอยู่ทั่วไปตามเว็บต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างเว็บไซต์ วิทยากร.net

                                  (คลิ๊กดูตัวอย่าง)

 

go site 2. โครงสร้างแบบ Main menu (เมนูหลัก) อยู่ด้านซ้ายด้านเดียว เป็นโครงแบบที่ต้องการพื้นที่เพิ่มและสามารถใส่บทความเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สะดวกในการค้นหาบทความ เช่น ตัวอย่างเว็บไซต์ หนังสือดีดี.com

                                  (คลิ๊กดูตัวอย่าง)

 

3. โครงสร้างแบบ Main menu (เมนูหลัก) อยู่ด้านขวาด้านเดียว เป็นโครงแบบที่ต้องการพื้นที่เพิ่ม ไม่เ้น้นบทความ แต่เน้นด้านการเพิ่มพื้นที่ในการ Present ผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างเว็บไซต์ กาแฟดี.com

                                  (คลิ๊กดูตัวอย่าง)

 

เนื้อหาของของเว็บไซต์

 

เนื้อ หาของเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่่ต้องเตรียมไว้เพื่อเวลาทำเว็บไซต์ จะได้สามารถนำเนื้อลงในเว็บไซต์ทันที หากไม่เตรียมไว้จะต้องใช้เวลาในการคิดเนื้อหา ซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเรียบเรียง ขัดเกาคำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้เข้ามาเยี่ยมชม Web Site ของเรา

 

 

                                                           

                                                     รูปภาพประกอบ

 

 

รูป ภาพประกอบ เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะช่วยให้เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าติดตามมากกว่าการ ที่มีเพียงตัวหนังสืออย่างเดียว ภาพจึงควรเตรียมภาพถ่ายที่เราต้องการจะนำลงในเว็บไซต์ไว้แต่เนิ่น ๆ หากเป็นภาพที่เราเป็นผู้ถ่ายภาพเองก็จะยิ่งดี จะทำให้ Web Site มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับ Web Site อื่น ๆ

สำหรับ ภาพที่เราถ่ายเองนั้น ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพว่าถ่ายมาแล้วจะไม่สวย เพราะทางทีมงานสามารถตกแต่งภาพ (ตามความเหมาะสม) ให้ภาพที่จะลงในเว็บไซต์ มีความสวยงามและน่าติดตาม ภาพที่ดีจะต้องมีความชัดเจนของภาพ

 

 

 

อีเมล์ของผู้จะทำเว็บไซต์

 

 อี เมล์ของผู้จะทำเว็บไซต์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมี เพราะในการติดต่อในการทำ Web site ส่วนใหญ่่จะทำผ่านระบบ E-Mail Address ตั้งแต่การตรวจสอบ Domain, การจดทะเบียน Domain, การส่งงานหรือการส่งข้อมูล, การส่ง File ภาพ, การยืนยันรหัส, การเข้าสู่ระบบการทำ Web site เป็นต้น

 

 

 

 

About Web db

   ศูนย์ทำเว็บไซต์ Web db นี้เป็นศูนย์เว็บไซต์มาตรฐาน เกี่ยวกับ

1. การทำเว็บไซต์

2. การทำร้านค้าออนไลน์

3. การรับบริหารเว็บไซต์

4. การโฆษณาผ่านเว็บไซต์

5. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บ

6. การออกแบบเว็บไซต์

7. การฝึกอบรมด้านเว็บไซต์

8. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารเว็บไซต์


   โดยท่านสามารถเลือกบริการของศูนย์การจัดทำเว็บไซต์ Web db ไำด้ตามความต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านได้

   เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตัวอย่างของเว็บไซต์และตัวอย่างของ เว็บไซต์ลูกค้าที่ใช้บริหารกับเรา ซึ่งลูกค้าที่ได้นำมาลงนั้น มีทั้งส่วนที่เป็นการดูแลเว็บไซต์ การบริหารเว็บไซต์, การโปรโมทเว็บไซต์หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ได้ ซึ่งท่านสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้จากงานในส่วนนี้ของเรา

Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584