รายละเอียดเว็บไซต์

follow teumakahocase.cf ทำเว็บไซต์ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?


ทำ เว็บไซต์ ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงแต่ต้องเข้าใจในระบบของเว็บไซต์ก่อนว่า การที่จะมี Web Site เป็นของเราเอง Present เกี่ยวกับอะไร หรือจะมี Web Site ด้วยวัตถุประสงค์อะไร เช่น เพื่อนำเสนอสินค้า, เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเวลาติดต่องานกับลูกค้า, เพื่อใช้ที่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวหรือผลิตภัณฑ์ของเรา, เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้า, เพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์

 

pasraridsepcrede.tk phosfortrintymo.tk สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเว็บไซต์

https://cacamfgegeldkryp.tk เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์ของเราแล้วสิ่งที่จะต้องเตรียม มีดังนี้ คือ

           

1. ชื่อเว็บไซต์

2. โทนสีของเว็บไซต์

3. เนื้อหาของของเว็บไซต์

4. รูปภาพประกอบ

5. โครงสร้างของเว็บไซต์

6. อีเมล์ของผู้จะทำเว็บไซต์

        

 

ชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

 

ชื่อ เว็บไซต์  เมื่อจะทำ Web Site จะต้องมีชื่อเว็บไซต์ที่จะใช้ในการจดทะเบียนก่อน ซึ่งชื่อของ  Web Site จะเรียกกันว่า Domain Name (โดเมนเนม) โดยก่อนจะตั้งชื่อ  Web Site เราจะต้องตั้งชื่อเผื่อไว้สัก 2-3 ชื่อ เพื่อป้องกันกรณีมีผู้ใช้ Domain Name หรือจดทะเบียนโดเมนเนม (จดชิ้อเว็บไซต์) ที่เราอยากจะใช้ไปแล้ว จะทำให้เราไม่สามารถจดทะเบียนโดเมนเนมที่เราอยากจะใช้ได้ เพราะระบบของ  Web Site หรือระบบ Domain Name จะไม่อนุญาตให้จดทะเบียนชื่อซ้ำกัน ดังนั้น จึงควรเตรียมชื่อเผื่อไว้สักประมาณ 2-3 ชื่อ จะได้ไม่เสียเวลาไปหาชื่อใหม่ กรณีที่มีชื่อซ้ำแล้วจะได้นำชื่อสำรองอันดับถัดไปในการจดทะเบียนชื่อ เว็บไซต์ได้ทันที

 

ชื่อแบบไหนจึงจะดีในการทำเว็บไซต์

ชื่อ ควรจะจดจำได้ง่าย มีพยางค์หรือคำไม่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ลูกค้าจดจำเว็บไซต์ของเราอยาก ดังนั้น ในการตั้งชื่อเว็บไซต์จึงไม่ควรมีชื่อยาวมากไป เช่น successclock.com, raoraknailuang.com หรือ กาแฟดี.com, พระเครื่องดี.com ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องใช้ชื่อยาว ๆ เพราะเป็นชื่อจำเพาะของเว็บหรือเป็นชื่อจำเพาะของร้านเรา เช่น ปาล์มลูกชิ้นแชมป์พระเครื่อง.com

 

โทนสีของเว็บไซต์

เว็บ ไซต์ จะมีความสวยงามควรจะมีโทนสีที่เรา ชอบหรือคิดโทนสีของเว็บที่เราต้องการไว้ในใจ เพื่อช่วยให้ไม่เสียเวลาในการออกแบบ  Web Site ซึ่งหากเราคิดไว้แต่เนิน ๆ จะช่วยให้  Web Master  หรือ  Web Designer  ช่วยออกแบบ  Web Site ของเราให้มีความสวยงาม เพราะการออกแบบ  Web Site หรือการ Design ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการวางโทน สีของเว็บให้สวยงาม ตัวอย่างเช่น โทนสีขาวแดง (เว็บพระเครื่องดี.com),  โทนสีเขียว (หนังสือดีดี.com),  โทนสีดำแดง (ปาล์มลูกชิ้นแชมป์พระเครื่อง.com), โทนสีดำทอง (raoraknailuang.com), โทนสีฟ้า (สถาบันฝึกอบรม FIT Pro), โทนสีน้ำเงิน (successclock.com)

 

 

About Web db

   ศูนย์ทำเว็บไซต์ Web db นี้เป็นศูนย์เว็บไซต์มาตรฐาน เกี่ยวกับ

1. การทำเว็บไซต์

2. การทำร้านค้าออนไลน์

3. การรับบริหารเว็บไซต์

4. การโฆษณาผ่านเว็บไซต์

5. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บ

6. การออกแบบเว็บไซต์

7. การฝึกอบรมด้านเว็บไซต์

8. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านการบริหารเว็บไซต์


   โดยท่านสามารถเลือกบริการของศูนย์การจัดทำเว็บไซต์ Web db ไำด้ตามความต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านได้

   เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตัวอย่างของเว็บไซต์และตัวอย่างของ เว็บไซต์ลูกค้าที่ใช้บริหารกับเรา ซึ่งลูกค้าที่ได้นำมาลงนั้น มีทั้งส่วนที่เป็นการดูแลเว็บไซต์ การบริหารเว็บไซต์, การโปรโมทเว็บไซต์หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ได้ ซึ่งท่านสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้จากงานในส่วนนี้ของเรา

Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584