หางาน/สมัครงาน

 

 

    au.gyzacumowo.tk รับสมัครงาน          
https://it.runanifyhe.ga ตำแหน่งเจ้าหน้าที่     https://pl.waqyzobekali.tk 1. พนักงานฝ่ายขาย            จำนวน 10 ตำแหน่ง             
 

 

  คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ไปขึ้นไป หรือวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 
- มีบุคลิกภาพดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      2. พนักงานฝ่ายขายโฆษณา   จำนวน 10 ตำแหน่ง            
 

 

  คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
      3. พนักงานฝ่ายการตลาด       จำนวน 10 ตำแหน่ง            
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
- สามารถเลือกทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดก็ได้
         
ตำแหน่งผู้จัดการ/
หัวหน้างาน
    1. ผู้จัดการฝ่ายขาย                จำนวน 5 ตำแหน่ง              
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      2. ผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณา       จำนวน 5 ตำแหน่ง            
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      3. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด            จำนวน 5 ตำแหน่ง           
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
ตำแหน่งหัวหน้างาน     4. หัวหน้าฝ่ายขาย                       จำนวน 5 ตำแหน่ง          
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      5. หัวหน้าฝ่ายขายโฆษณา            จำนวน 5 ตำแหน่ง          
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6 ชึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
      6. หัวหน้าฝ่ายการตลาด               จำนวน 5 ตำแหน่ง          
      คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโฆษณามาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- รับสมัครทั้ง Full Time และ Part Time
         
สนใจสมัครงานได้ที่ :    


1. E-Mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. จดหมายสมัครงาน 59/99 ม.1 ถ.วัชรพล แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200 
หรือ Tel.(086) 781-5195

       

 

 

 

 

 

Course Training
Training Institute!
ทำเว็บ ! อยากได้เว็บไซต์ดี ๆ โทร.(086)981-1584